CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Specjalizację trenerską z poziomu „treningu motorycznego w sporcie” respektowaną przez organizację REPs Polska, będącą członkiem ICREPs – międzynarodowej federacji nadającej krajom członkowskim akredytacje w zakresie różnych specjalizacji ruchowych;

2. Dyplom BODYWORK® wraz z punktami rozwoju profesjonalnego o wartości 3 CPD;

3. Wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zaawansowanych metod i środków kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych na potrzeby rywalizacji sportowej;

4. Umiejętność profilowania zdolności szybkościowo-siłowych co pozwoli na pełną indywidualizację procesu treningowego;

5. Umiejętność sterowania treningiem szybkościowo-siłowym.

Obejrzyj wideo