CELE SZKOLENIA

title decoration

1. Przedstawienie środków i metod treningowych w kształtowaniu zdolności szybkościowo-siłowych;

2. Zdobycie kompetencji w zakresie oceny i profilowanie zdolności szybkościowo-siłowych;

3. Nabycie umiejętności technicznych kształtowania przyspieszenia, prędkości maksymalnej oraz zmiany kierunku biegu;

4. Opanowanie programowania i periodyzacji  treningu ukierunkowanego na kształtowanie zdolności szybkościowo-siłowych;

5. Przedstawienie narzędzi statystycznych służących do interpretacji zmian w kontekście oceny zdolności szybkościowo-siłowych.