I. ZDOLNOŚCI SZYBKOŚCIOWO-SIŁOWE

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h):

– znaczenie siły, szybkości i mocy w sporcie;
– krzywa siły-prędkości;
– zdolności szybkościowo-siłowe (cechy na całej krzywej F-V);
– pojęcia RFD, PAP.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h):

– profilowanie zdolności szybkościowo-siłowych;
– programowanie treningów/środków mocy w jednostkach, mikrocykli, bloków, mezocykli, i makrocykli.

DOKŁADNY PROGRAM znajduje się w opisie produktu szkoleniowego i na wydarzeniu na facebook’u.

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia części praktycznej.

PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Przemysław Adamus, Push You Prerformance.