II. SZYBKOŚĆ LINEARNA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h): –

– zasady kształtowania szybkości linearnej;
– profil mocy-siły-prędkości sprintu;
– profilowanie krzywej obciążenia-prędkości na podstawie sprintów oporowanych.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h):

umiejętności techniczne kształtowania przyspieszenia i prędkości maksymalnej;
– przykładowe jednostki treningowe szybkości linearnej;
– programowanie szybkości w jednostkach, mikrocyklach, blokach, mezocyklach, i makrocyklach treningowych.

DOKŁADNY PROGRAM znajduje się w opisie produktu szkoleniowego i na wydarzeniu na facebook’u.

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia części praktycznej.

PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Jakub Marynowicz, Push You Prerformance, Jakub Marynowicz Athletic Performance & Sport Science.