III. PORUSZANIE WIELOKIERUNKOWE

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h): –

– Komponenty zwinności;
– Etapizacja treningu zwinności;
– Programowanie treningu zwinności.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h):

– Środki treningowe w kształtowania szybkości zmiany kierunku biegu i zwinności;
– Przykładowe jednostki treningowe;
– Integracja treningu zwinności ze środkami techniczno-taktycznymi.

DOKŁADNY PROGRAM znajduje się w opisie produktu szkoleniowego i na wydarzeniu na facebook’u.

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia części praktycznej.

PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Jakub Marynowicz, Push You Prerformance, Jakub Marynowicz Athletic Performance & Sport Science.