MOC, SZYBKOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ!

Zdolność do generowania mocy jest kluczowa w kontekście optymalnego przygotowania motorycznego na potrzeby wielu dyscyplin sportowych. Jest szczególnie istotna w kontekście wykonywania czynności ruchowych jak sprint, skok, zmiana kierunku biegu, rzucanie, kopanie czy uderzanie piłki. Z punktu widzenia motoryki szybkość i zwinność są kluczowymi zdolnościami motorycznymi w zespołowych grach sportowych. Poprawienie parametrów szybkości linearnej może być podstawą do poprawy pozostałych składowych szybkości. Podejście do kształtowania mocy powinno być więc wielowymiarowe. Kluczem w kontekście efektywnego podejścia do kształtowania mocy jest uwzględnienie tej zdolności w programie rozwoju długofalowego oraz stały monitoring i progresywnie prowadzony trening.

KALENDARZ SZKOLEŃ BODYWORK®