STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie podzielone jest na trzy moduły programowe. Każdy z nich odbywa się w formie weekendowych zjazdów, przy czym I-moduł prowadzony jest tylko na siłowni, II-moduł – na bieżni lekkoatletycznej, a III-moduł – na boisku. Uczestnicy szkolenia otrzymują informację o dokładnym adresie realizowania każdego z modułów.

W każdym module programowym można wziąć udział niezależnie. Podczas ostatniego modułu odbywa się zaliczenie teoretyczne w formie testu, na który składa się 60 pytań (jednokrotnego wyboru). Dokładne warunki zaliczenia całości szkolenia przedstawiane są kursantom na pierwszym zjeździe modułowym. Regulamin szkoleń BODYWORK® znajduje się tutaj.