SPECJALIZACJE RUCHOWE

title decoration

Program konwencji podzielony jest na 3× specjalizacje ruchowe, które wspólnie tworzą kompleksowe narzędzia pracy w zawodzie trenera, instruktora i fizjoterapeuty. Bogata i nowoczesna formuła konwentu MOVEMENTORS© czyni to wydarzenie wyjątkowe w skali całej Polski! Jak to działa? Zobacz poniżej: