ZOSTAŃ EKSPERTEM!

Sprawność człowieka przejawia się w szerokim spektrum czynności. Homo sapiens jest dobrym biegaczem, sprawnym skoczkiem, zręcznym i celnym w działaniu użytkownikiem sprzętów. Szerokie pole sportowego rozwoju i podnoszenia sprawności daje możliwość wyboru określonego kierunku. Jako trenerzy nadążamy za specjalizacją i stajemy się ekspertami w danej dziedzinie sprawności.

Konwencja MOVEMENTORS skupia specjalistów z różnych dziedzin sportu, rekreacji, usprawniania. Pokazujemy swój warsztat pracy w określonych kategoriach ruchowego rozwoju człowieka.