SPECJALIZACJA MEDYCZNA:

 

DAWID ŁOCHYŃSKI / Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe mechanizmy leżące u podłoża dynamicznej stabilności stawów. Omówione zostaną również mechanizmy urazu oraz procesy odpowiedzialne za zmiany kontroli nerwowo-mięśniowej wskutek uszkodzenia niektórych stawów. Opisane zostaną zaawansowane metody diagnostyczne stosowane w wykrywaniu deficytów wolicjonalnej aktywacji mięśni i dynapenii wskutek stawopochodnego hamowania mięśni. W oparciu o dowody naukowe oraz doświadczenia i przemyślenia własne zostaną zaproponowane różne sposoby usprawniania pacjentów z wykorzystaniem oddziaływania fizykalnego oraz terapeutycznych ćwiczeń poznawczych i fizycznych.

JACEK PASZKOWSKI / Warsztat poświęcony będzie ruchomości bioder – Metody Feldenkraisa – zegar pod miednicą. To lekcją, która z jednej strony jest kopalnią wiedzy o własnej motoryce. Z drugiej jest konkretnym narzędziem do natychmiastowego wykorzystania przez osoby które pracują z innymi w celu poprawy sprawności, zwiększenia świadomości ciała i ruchu. Warsztat ten będzie bardziej przestrzenny, momentami dynamiczny. Na jego przykładzie pokażę, że Metoda Feldenkraisa to nie tylko minimalizm, ale również duże, skomplikowane przestrzenne ruchy. Jeden i drugi kierunek, czyli małe ruchy w wewnętrznej przestrzeni jak i duże, globalne ruchy świetnie się uzupełniają, dając szansę na poprawę sprawności na różnych poziomach.

KRZYSZTOF JANISZEWSKI / Metoda Wima Hofa jest ogromnym narzędziem, które wykorzystuje moc natury za pomocą specjalistycznych technik oddychania i ekspozycji na zimno, a także wymaga zaangażowania, by utrzymać regularną praktykę. Kiedy praktykuje się prawidłowo i konsekwentnie, zapewnia szeroki zakres potencjalnych korzyści zdrowotnych, w tym mocny system odpornościowy, zwiększoną energię, obniżony poziom stresu, zwiększoną wytrzymałość, w tym wydolność organizmu i odporność na zimno jak i lepszą jakość snu. Chcesz dowiedzieć się jak przekroczyć dotychczasowe ograniczenie poprzez odpowiednie nastawienie umysłu, jak przejąć kontrolę nad własnym ciałem i umysłem oraz na czym polega fenomen zimna i jaki ma uzdrawiający wpływ na organizm? Technika oddechowa, ekspozycja na zimno i nastawienie/zaangażowanie psychiczne to czas, w którym dowiesz się jak wykorzystać tlen i zimno do poprawy sprawności ciała i umysłu. Złagodzisz objawy związane z chorobą, nauczysz się dostosowywać się do konkretnej sytuacji związanej z odpornością na stres. Dzięki temu poprawisz jakość swojego życia.

MONIKA SALITRA / Szeroko pojęta mobilność ciała odnosi się nie tylko do układu mięśniowo-szkieletowego, ale również narządów wewnętrznych i podtrzymującej je tkanki łacznej. Ćwiczenia mobility często pomijane są w treningu lub nie przynoszą efektów, w ich wykonywaniu liczy się precyzja i zaangażowanie. Podczas warsztatu przedstawione zostaną techniki prawidłowego wykonywania ćwiczeń mobility z uwzględnieniem powięzi wisceralnej. 

DANIEL BARBOSA / Characterisation of the different types of fatigue; How to measure the state of fatigue; Criteria for selecting tools in different contexts; Analysis and interpretation of collected data; Recommendations and discussion about training load. management.