ZASADY UCZESTNICTWA

Każdy z uczestników konwentu może wziąć udział tylko w jednym bloku tematycznym przypadającym na dany przedział czasowy.

Rejestracja na poszczególne wykłady / warsztaty praktyczne / treningi grupowe odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (który wysyłamy osobom zgłoszonym i opłaconym).

Każde z zajęć ograniczone jest limitem uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji!