Dla kogo

title decoration

* dla profesjonalnych sportowców chcących ocenić swoją kondycję fizyczną

* dla drużyn sportowych poszukujących oceny i monitorowania obciążenia treningowego zawodników w trakcie sezonu

* dla personelu medycznego / fizjoterapeutów – prowadzących rehabilitację umożliwiającą powrót do sportu

* dla sportowców amatorów, chcących przeprowadzić profesjonalną diagnostykę w celu poprawy swoich wyników sportowych