Jak to działa?

title decoration

* Platformy siłowe istnieją od ponad 40 lat. Są to narzędzia służące do pomiaru sił reakcji podłoża (GRF) podczas różnych rodzajów ruchu (można je traktować jako fantazyjny typ wagi łazienkowej)

* GRF są jedną z najczęściej analizowanych miar biomechaniki i pomagają scharakteryzować ruchy człowieka

* Podczas wykonywanych testów generowany jest wykres „siła x czas”, który stanowi podstawę wszystkich wskaźników. Wykres ten możemy traktować jako „obraz” zdolności do wytworzenia siły mięśniowej w danym okresie czasu. Dzięki temu określamy profil sportowca, sprawdzamy jego stan gotowości podczas fazy treningowej i wspieramy podjęcie decyzji o powrocie do sportu w przypadku rehabilitacji

Obejrzyj wideo