Korzyści

title decoration

* uzyskanie dokładnej wiedzy na temat własnej siły i mocy w zakresie wykonywanych ćwiczeń i wyskoków

* szybki proces pozyskania danych – wystarczy jedno 30-50-minutowe spotkanie!

* dzięki uzyskanym informacjom możesz wejść na wyższy poziom sportowy oraz lepiej planować i zarządzać treningiem i rehabilitacją. Platforma ForceDecks charakteryzuje się wysokim poziomem wiarygodności, szybkością zbierania danych oraz możliwością porównania wyników z danymi normatywnymi dla każdej badanej populacji