fbpx
Ładowanie...

Personal Trainer by BODYWORK®- Cały kurs (6 modułów) – Poznań 2020

2.990.00

 

Opis wydarzenia

Szkolenie Personal Trainer by BODYWORK® to pierwszy krok w edukacji przyszłych Trenerów Personalnych, których celem jest nauczanie dobrego, rozwijającego ruchu. Jest to kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii czy biomechaniki oraz przegląd podstawowych wzorców ruchowych wraz z ich progresją przy pomocy obciążenia zewnętrznego. Wprowadzimy Cię do świata funkcjonalnej i mądrej pracy z ciałem, opartej na logicznych prawach natury w ujęciu holistycznym. Zapraszamy do świata, gdzie wszystko jest w ciągłym ruchu. Zostań ekspertem ruchu, ale zacznij od podstaw!

CO ZYSKASZ ?

1. Kwalifikacje zgodne z międzynarodowymi standardami treningu funkcjonalnego potwierdzone dyplomem z pieczęcią REPS Polska (Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness).
2. Tytuł Trenera Personalnego, który będziesz mógł rozwinąć w kierunku pracy funkcjonalnej, a następnie w wybranej specjalizacji (medycznej lub sportowej).
3. Wiedzę i umiejętności, dzięki którym możesz rozpocząć pracę/staż jako trener personalny.
4. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy w Polsce i za granicą.
5. Aktualną wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnej pracy z Twoimi klientami.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ ?

1. Patrzenia na ciało jako doskonale skonstruowaną, logiczną maszynę.
2. Rozumienia naturalnych mechanizmów nim kierujących.
3. Wprowadzania rozwijającego, mądrego, funkcjonalnego ruchu na poziomie podstawowej aktywności fizycznej.
4. Planowania treningu spełniającego potrzeby Klienta podstawowego.
5. Przeprowadzania rozgrzewki funkcjonalnej, sportowej oraz o charakterze medycznym.
6. Przewidywania efektu treningu w zależności od kierunku działania ruchu.
7. Nauczania podstawowych wzorców ruchowych wykonywanych z własnym ciężarem ciała.
8. Progresji wzorców ruchu z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego.
9. Programowania treningu o charakterze długofalowym.
10. Podstaw żywienia z elementami dietetyki sportowej.

STRUKTURA SZKOLENIA.

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na sześć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów oraz egzamin teoretyczno-praktyczny, który odbędzie się na ostatnim zjeździe. Zaliczenie końcowe odbywa się wg standardów egzaminacyjnych międzynarodowego Stowarzyszenia ICREPs, po którym uczestnik kursu otrzymuje tytuł Trenera Personalnego z akredytacją Stowarzyszenia REPs Polska oraz tytuł Personal Trainer szkoły BODYWORK® wraz z certyfikatem poświadczającym zdobyte umiejętności.

MODUŁ I – Anatomia i Biomechanika,
MODUŁ II – Fizjologia wysiłku fizycznego,
MODUŁ III – Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego,
MODUŁ IV – Główne założenia treningu siłowego z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego,
MODUŁ V – Podstawy dietetyki,
MODUŁ VI – Integracja i programowanie + EGZAMIN REPs.

Szkolenie adresowane jest do osób, dla których praca z ciałem poprzez ruch stanowi drogę i cel rozwoju zawodowego, a w szczególności:
– studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz uczelni medycznych,
– pasjonatów ruchu,
– instruktorów zajęć grupowych, w szczególności fitness i body mind,
– fizjoterapeutów i specjalistów leczenia ruchem.

OGÓLNE ZAGADNIENIA

– wprowadzenie do anatomii ciała człowieka wg koncepcji funkcjonalnej;
– biomechaniczne podstawy ruchu;
– mobility oraz stretching – zasady wykorzystywania w pracy z klientem;
– podstawy fizjologii człowieka;
– ocena wzorców postawy oraz ich zaburzenia;
– rola instruktora ruchu w procesie treningowym;
– diagnostyka: podstawowe testy i metody oceny klienta;
– trening z wykorzystaniem maszyn siłowych;
– trening z wykorzystaniem wolnych ciężarów;
– koncepcja treningu funkcjonalnego;
– prewencja urazów w sporcie;
– metody regeneracja okołotreningowej;
– zasady programowania treningu.

Moduł 1: ANATOMIA I BIOMECHANIKA
(2 dni, 12h)

– anatomia funkcjonalna dolnej części ciała (z elementami palpacji układu kostno-mięśniowego);
– anatomia funkcjonalna górnej części ciała (z elementami palpacji układu kostno-mięśniowego);
– płaszczyzny oraz normy zakresów ruchu;
– biomechaniczne podstawy ruchu w ciele człowieka;
– wprowadzenie koncepcji taśm anatomicznych;
– ocena postawy ciała, wzorce zaburzeń posturalnych;

Moduł 2: FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO
(2 dni, 12h)

– fizjologia układu mięśniowego i nerwowego;
– wpływ aktywności fizycznej na inne układy i narządy człowieka;
– podstawy metabolizmu podczas wysiłku fizycznego (procesy termoregulacji, przemiany energetyczne);
– fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej (wybrane jednostki chorobowe a wysiłek fizyczny);
– znaczenie aktywności fizycznej w procesie zapobiegania następstwom chorób cywilizacyjnych;
– mobillity – założenia metod, zasadność pracy nad mobilnością w kontekście różnych form aktywności fizycznej i sportowej.

Moduł 3: WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI TRENERA PERSONALNEGO
(2 dni, 12h)

Zagadnienia teoretyczne (5h):
– trener personalny wg koncepcji BODYWORK,
– profesjonalna obsługa klienta w treningu personalnym,
– podstawy prawne pracy trenera i etyka w zawodzie,
– pierwsze spotkanie z klientem (wywiad) / wyznaczanie celów treningowych klienta,
– genetyka i predyspozycje / rola mózgu w procesie nauczania.

Zagadnienia praktyczne: (7h):
– terminologia ćwiczeń gimnastycznych,
– karta oceny wzorców ruchu,
– podstawowe wzorce ruchu,
– rozgrzewka funkcjonalna,
– ocena mobilności i stabilności segmentów stawowych,
– warsztat zajęć grupowych.

Moduł 4: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TRENINGU SIŁOWEGO Z WYKORZYSTANIEM OBCIĄŻENIA ZEWNĘTRZNEGO
(2 dni, 12h)

Zagadnienia teoretyczne (5h):
– pojęcie siły mięśniowej i treningu siłowego,
– rodzaje siły mięśniowej, siła funkcjonalna i sportowa,
– progresja wysiłku fizycznego,
– hipertrofia mięśniowa,
– systemy energetyczne,
– najbardziej popularne metody treningowe.

Zagadnienia praktyczne (7h):
– rozgrzewka typu „on ramp”,
– technika podstawowych ćwiczeń na maszynach i wyciągach (z wykorzystaniem sztangi: martwy ciąg, wykrok, przysiad, wyciskanie wertykalne i horyzontalne,
– trening z własnym ciężarem ciała, a ćwiczenia z wolnymi ciężarami),
– programowanie ćwiczeń siłowych w treningu personalnym,
– testy wytrzymałościowe,
– przykładowe jednostki treningowe,
– planowanie treningu klienta początkującego.

Moduł 5: PODSTAWY DIETETYKI
(2 dni, 12h)

Zagadnienia teoretyczne (12h):
– fizjologia przewodu pokarmowego,
– trawienie pokarmu,
– rola i najważniejsze źródła głównych składników diety,
– komponenty bilansu energetycznego,
– podstawowa i całkowita przemiana materii,
– regulacja apetytu,
– ośrodek głodu i sytości,
– otyłość i nadmierna masa ciała,
– stan zapalny organizmu, a choroby metaboliczne,
– ogólny zarys znaczenia żywienia w sporcie,
– białka w diecie sportowców,
– metody oszacowania zapotrzebowania kalorycznego,
– zapotrzebowanie energetyczne w zależności od rodzaju aktywności, sportów i planów treningowych,
– odżywianie przed treningiem, w trakcie oraz po treningu,
– znaczenie węglowodanów,
– redukcja tkanki tłuszczowej u sportowców,
– sportowiec wegetarianin,
– suplementy sportowe.

 

Moduł 6: METODYKA I PROGRAMOWANIE TRENINGU PERSONALNEGO + EGZAMIN REPs
(2 dni, 12h)

– Trening personalny dla klienta podstawowego – warsztat,
– adaptacja i superkompensacja w treningu,
– wybrane aspekty prewencji urazów.

– Egzamin teoretyczny – (75 minut) test jednokrotnego wyboru, 60 pytań testowych, zagadnienia obejmują wszystkie informacje teoretyczne zawarte w skryptach I-IV modułu szkolenia.

– Egzamin praktyczny: (75 minut),
* Zaprezentowanie rozgrzewki w kierunku danego wzorca ruchu,
* Omówienie wylosowanego wzorca ruchu,
* Zaprezentowanie progresji lub regresji,
* Omówienie najczęściej występujących błędów,
* Zaproponowanie ćwiczenia rozwijającego daną partię mięśniową,
* Ocena komunikacji i sposobu nauczania.

PROWADZĄCY

– mgr Aleksandra Kaczmarek (fizjoterapeuta, terapeuta manualny, medyczny trener personalny)

– Monika Kacprzak (medyczny trener personalny; instruktor piłki ręcznej, gimnastyki, pływania; manager sportu),

– Jakub Gdula (szkoleniowiec BODYWORK®, ekspert ruchu, fizjoterapeuta),

– mgr Marta Koźlarek (dietetyk).

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy z uczestników kursu otrzymuje na każdym zjeździe materiały szkoleniowe (skrypt wraz z miejscem na notatki). które zawierają omawiane zagadnienia oraz techniki pracy z klientem.

CENA SZKOLENIA

– 640 zł. – cena za jeden moduł przy wcześniejszej płatności online
– 740 zł. – cena za jeden moduł przy płatności na miejscu
– 2990 zł. – cały kurs (6 modułów) przy płatności online

REJESTRACJA

Opłaty można dokonać tylko i wyłącznie poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie www w zakładce Szkolenia → Kalendarz szkoleń, znajdującego się przy właściwym wydarzeniu. Inne formy płatności (np. przelewy dokonane bezpośrednio na konto) nie będą uwzględnione. Prosimy o zachowanie czujności podczas rejestracji.

Rejestracja w kursie następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej organizatora oraz zrealizowanie wybranej formy płatności:
http://body-work.com.pl/kalendarz-szkolen/

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłat. Rejestracja w szkoleniu wiąże się z akceptacją regulaminu szkoleniowego, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz przedstawiany uczestnikom podczas pierwszego dnia kursu. Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres szkolenia@body-work.pl oraz przez wiadomości na FB.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie (1) prawo nie zwrócenia wpłaconych środków za szkolenie uczestnikowi, który nie pojawił się na szkoleniu w wyznaczonym terminie oraz (2) prawo zmiany terminu szkolenia w wyjątkowych sytuacjach lub (3) odwołania szkolenia (w takim przypadku, dokonane wpłaty zostaną zwrócone).

ORGANIZATOR SZKOLENIA

BODYWORK
ul. Lindego 4
60-573 Poznań
www.body-work.pl
www.facebook.com/bodyworkpl

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile