fbpx
Ładowanie...
Promocja!

Szkolenie Motoryczne – Kształtowanie szybkości: Zdolności szybkościowo-siłowe (1/3)

990 690

promocja cenowa ! – nowe szkolenie BODYWORK

2.700 1.800 - cały kurs (3 moduły)

Opis wydarzenia

WIELOASPEKTOWE KSZTAŁTOWANIE SZYBKOŚCI W PRZYGOTOWANIU MOTORYCZNYM

ZDOLNOŚCI SZYBKOŚCIOWO SIŁOWE (moduł 1/3)

Zdolność do generowania mocy jest kluczowa w kontekście optymalnego przygotowania motorycznego na potrzeby wielu dyscyplin sportowych. Jest szczególnie istotna w kontekście wykonywania czynności ruchowych jak sprint, skok, zmiana kierunku, rzucanie, kopanie czy uderzanie piłki. Aktywności związane ze zdolnościami do generowania mocy korelują z poziomem sportowym na wszystkich poziomach szkolenia sportowego. Podejście do kształtowania mocy powinno być wielowymiarowe. Kluczem w kontekście efektywnego podejścia do kształtowania mocy jest uwzględnienie tej zdolności w programie rozwoju długofalowego oraz stały monitoring i progresywnie prowadzony trening.

Celem szkolenia jest przedstawienie innowacyjnych środków i metod treningowych w kształtowaniu zdolności szybkościowo-siłowych (mocy). Przedstawiane będą różne rodzaje profilowania zdolności szybkościowych (z elementem cyklu rozciągnięcia skurcz – SSC oraz bez) (za pomocą szybkiego lub wolnego SSC), które później ukierunkowują optymalny dobór środków treningowych w zależności od potrzeb indywidualnych zawodnika oraz od potrzeb dyscypliny. Omawiane zostaną podstawowe i zaawansowane metody kształtowania mocy w zależności od poziomu wytrenowania zawodnika i w jaki sposób manipulować zmiennymi, aby optymalnie dobrać środki.

UCZESTNICY KURSU

Szkolenie jest adresowane dla osób, które chcą zgłębić tematykę nowoczesnego i obiektywnego sposobu sterowania treningiem szybkościowo-siłowym, a w szczególności dla:

– trenerów przygotowania motorycznego;
– trenerów sportów indywidualnych;
– trenerów sportów zespołowych;
– studentów Akademii Wychowania Fizycznego;
– zawodników sportów szybkościowo-siłowych.

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

– pojęcia: siły, szybkości, mocy, oraz cech szybkościowo-siłowych;
– znaczenie siły, szybkości i mocy w sporcie;
– klasyczne podejście do kształtowania mocy;
– krzywa siły-prędkości;
– zdolności szybkościowo-siłowe (cechy na całej krzywej F-V);
– pojęcie rate of force development i jego znaczenie;
– pojęcie post-activation potentiation;
– kontrasty i kompleksy wykorzystując PAP;
– cluster sets;
– prace naukowe przedstawiając podstawowe kryteria oceny oraz doboru zdolności szybkościowo-siłowych;
– odpowiedni dobór środków kształtowania mocy w zależności od potrzeb dyscyplin oraz potrzeb indywidualnych zawodnika;
– interpretacja zmian w oparciu o narzędzia statystyczne.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

– profilowanie zdolności szybkościowo-siłowych;
– tworzenie profilu pliometrycznego;
– ocena mocy;
– metody i środki używane do kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych;
– programowanie treningów/środków mocy w jednostkach, mikrocykli, bloków, mezocykli, i makrocykli;
– Przykładowe jednostki treningowe.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy z uczestników kursu otrzymuje na każdym zjeździe materiały szkoleniowe (skrypt wraz z miejscem na notatki), które zawierają omawiane zagadnienia oraz techniki pracy z klientem.

PROWADZĄCY

MICHAŁ WŁODARCZYK – założyciel Push Your Performance. Pracownik na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego gdzie wykłada przedmioty z zakresu przygotowania motorycznego dla studentów studiów II stopnia ze specjalnością trener przygotowania motorycznego. Doktorant na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Absolwent studiów magisterskich i licencjackich na kierunku fizjoterapia, specjalność w sporcie oraz drugiego kierunku studiów licencjackich na kierunku SPORT. Trener przygotowania motorycznego oraz koordynator ataku drużyny futbolu amerykańskiego Armii Poznań. Pracuje z zawodnikami na poziomie zawodowym, oraz z amatorami z dyscyplin takich jak; piłka nożna, lekkoatletyka, tenis ziemny, golf, zapasy, futbol amerykański, lacrosse i hokej na lodzie. Praktyki zawodowe zdobył również w Mississauga, Kanada w ośrodku przygotowania motorycznego The Athlete’s Zone pracując z zawodowymi hokeistami z NHL.

JAKUB MARYNOWICZ – założyciel firmy MARYNOWICZ Athletic Performance & Sports Science. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku Sport ze specjalizacją Trener Przygotowania Fizycznego. Doktorant na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Trener przygotowania fizycznego w Akademii Lecha Poznań. Trener przygotowania motorycznego i szkoleniowiec w Centrum Ruchu i Terapii BODYWORK. Wspiera zawodowych sportowców, sportowców amatorów i młodych zawodników zarówno sportów zespołowych, jak i indywidualnych. Wykładowca z zakresu przygotowania motorycznego w sporcie w ramach specjalizacji instruktorskich i trenerskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

CENA SZKOLENIA

990 zł 690 zł (promocja) – pojedynczy moduł;
2700 zł 1800 zł (promocja) – cały kurs (3 moduły).

REJESTRACJA

Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przypisanego właściwemu wydarzeniu, dostępnego pod linkiem:

http://body-work.com.pl/kalendarz-szkolen/

Opłaty można dokonać tylko i wyłącznie poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie www w zakładce Szkolenia → Kalendarz szkoleń, znajdującego się przy właściwym wydarzeniu. Inne formy płatności (np. przelewy dokonane bezpośrednio na konto) nie będą uwzględnione. Prosimy o zachowanie czujności podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres szkolenia@body-work.pl oraz przez wiadomości na FB.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie (1) prawo nie zwrócenia wpłaconych środków za szkolenie uczestnikowi, który nie pojawił się na szkoleniu w wyznaczonym terminie oraz (2) prawo zmiany terminu szkolenia w wyjątkowych sytuacjach lub (3) odwołania szkolenia (w takim przypadku, dokonane wpłaty zostaną zwrócone).

ORGANIZATOR SZKOLENIA

BODYWORK
ul. Lindego 4
60-573 Poznań

www.body-work.pl
www.facebook.com/bodyworkpl

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile