fbpx
Ładowanie...

Webinar z powrotu do sportu po ACLR — poziom 1

149.00

 

 

Opis wydarzenia

 

Zapraszamy na pierwsze webinarium w tematyce powrotu do sportu (return to sport — RTS) – webinar przedstawi nie tylko aktualne standardy i kryteria postępowania ze sportowcem / pacjentem po ciężkim urazie stawu kolanowego, lecz przede wszystkim praktyczne i metodologiczne ujęcie tego zagadnienia. Poza kluczowymi założeniami protokołów RTS, zaprezentowany zostanie dorobek prowadzącego w postaci wytycznych programowania (guidelines), zawierających konkretne techniki postępowania, przedstawione w formie wideo.
Według prowadzącego webinar – Pawła Krótkiego – każdy pacjent, nawet ten który nie jest zawodowym sportowcem, jest „codziennym atletą” (everyday athlete) — kimś kto może i wręcz powinien korzystać z „atletycznej” perspektywy treningu, nie mówiąc o rehabilitacji po ACLR. Jest to jeden z powodów dla których trener (ruchu bądź motoryki) powinien stać się integralną częścią zespołu wsparcia pacjenta, poza samym fizjo, lekarzem. Standard ten — stosowany coraz częściej w medycynie sportu na zachodzie i obecny w wielu ośrodkach referencyjnych — będzie głównym przedmiotem nadchodzącego webinaru.

Niniejszy webinar jest pierwszą z trzech części cyklu szkoleń on-line w tej tematyce. Uczestnicy szkolenia otrzymują tygodniowy dostęp do webinaru oraz dodatkowy i nielimitowany dostęp do praktycznej części szkolenia, gdzie szczegółowo omówione zaprezentowane zostaną techniki. Dalsze części (poziom 2 i 3) webinaru w zakresie powrotu do sportu obejmą zagadnienia kontinuum kontrola-chaos, projektowania sesji powrotu do biegania (RTR) oraz tworzenia pełnego programu treningowego, który obejmuje nie tylko siłownię, lecz również boisko bądź inne specyficzne środowisko sportu. Dalsze części webinaru w zakresie RTS zrealizowane zostaną w pierwszej połowie 2022 roku.

HARMONOGRAM WEBINARU

Webinar odbędzie się 08.02.2022 (wtorek), w godzinach 20:00 – 22:30.

TEORIA (1h):

1.
Podstawy ruchu i motoryki człowieka.
Znaczenie rehabilitacji siłowej w procesie usprawniania.
Podstawa, rozwój i wydajność atletyczna — zasady progresji.

2.
Światowe standardy powrotu do sportu.
Omówienie protokołu po ACLR.
Założenia faz: RTP, RTR, RTS i RTP.

3.
Jakościowe i ilościowe ujęcie treningu.
Kryteria gotowości do sportu.
Gotowość psychiczna zawodnika.

PRAKTYKA (1h):

1.
Kluczowe ćwiczenia mobilności.
Trening w relacji do chodu i lokomocji.
Obrazowanie pod kątem powikłań pooperacyjnych.

2.
Kluczowe ćwiczenia siłowe.
Trening hipertrofii m. czworogłowego uda.
Użycie maszyn izolowanych, elektrostymulacji oraz treningu w warunkach okluzji.
Nauczanie przysiadu, martwego ciągu i ćwiczeń rozkrocznych (split-based).
Trójfazowe ujęcie treningu siłowego, z uwzględnieniem izometrii i ekscentryki.

3.
Nauka umiejętność (skill aquisition).
Implementacja ćwiczeń specjalnych w proces treningu.
Powrót do biegania (RTR) — przykłady technik.
Dynamometria — wsparcie technika sportu.
Oddawanie zawodnika w ręce trenera sportu.

Q&A — PYTANIA I ODPOWIEDZI (0,5h).

 

PROWADZĄCY

Paweł Krótki (szkoleniowiec BODYWORK®, ekspert ruchu, fizjoterapeuta)

 

DLA KOGO?

Wydarzenie adresowane jest do fizjoterapeutów oraz trenerów pracujących z aktywną częścią populacji, przede wszystkim zaś trenerów przygotowania motorycznego, którzy czynnie wspierają zawodników i/lub zespoły sportowe.
Najważniejszym celem webinaru będzie omówienie „przepaści”, która oddziela zbyt asekuracyjny świat fizjoterapii (kontrola) oraz zbyt nieprzewidywalny świat sportu (chaos). Dotyczy ona przede wszystkim niedostatecznych praktycznych kompetencji fizjoterapeutów oraz trenerów, które są niezbędne, by wyprowadzić pacjenta-atletę z powrotem do pełnej dyspozycji sportowej.

 

CENA WEBINARU

149 zł.

 

REJESTRACJA

Rejestracja oraz płatność dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przypisanego webinarowi.

Opłaty można dokonać tylko i wyłącznie poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się przy właściwym wydarzeniu. Inne formy płatności (np. przelewy dokonane bezpośrednio na konto) nie będą uwzględnione. Prosimy o zachowanie czujności podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres  oraz przez wiadomości na Facebook’u.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie (1) prawo niezwrócenia wpłaconych środków za webinar uczestnikowi, który nie pojawił się na nim w wyznaczonym terminie oraz (2) prawo zmiany terminu webinaru w wyjątkowych sytuacjach lub (3) odwołania webinaru (w takim przypadku, dokonane wpłaty zostaną zwrócone).

 

ORGANIZATOR WEBINARU
BODY-WORK
ul. Lindego 4
60-573 Poznań
www.body-work.pl
www.facebook.com/bodyworkpl

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile