Konsultacja żywieniowa

– omówienie dzienniczka żywieniowego;
– wykonanie oraz omówienie analizy składu ciała;
– zaplanowanie strategii żywieniowej i suplementacji.

2 analizy składu ciała

(co miesiąc)

– wykonanie oraz omówienie analizy składu ciała;
– omówienie postępów i wyznaczanie kolejnych celów.

Podsumowanie

(po 3 miesiącach)

– ponowna konsultacja lekarska, ocena funkcjonalna oraz analiza składu ciała.