PROGRAM:

Konsultacja lekarska

– osłuchanie;
– badanie ciśnienia;
– omówienie wcześniej zleconych wyników badań krwi;
– wywiad lekarski.

Rozszerzona ocena funkcjonalna

– ocena wzorców ruchowych;
– ocena strategicznych miejsc w ciele;
– wykonanie testu dla wydolności krążeniowo-oddechowej;
– omówienie wyników.