ZE STRONY KLIENTA:

 

*Przed rozpoczęciem wizyty oraz po jej zakończeniu umyj i zdezynfekuj dłonie

*Na wizytę zabierz wyłącznie niezbędne przedmioty, nie używaj telefonu komórkowego w trakcie spotkania. Sugerujemy zaopatrzenie się we własną matę, ręcznik oraz pojemnik na wodę

*Utrzymuj bezpieczną odległość od pozostałych osób (rekomendowane są minimum 2 metry)

*Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu

*Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce

*Na salę wchodź wyłącznie z osobą prowadzącą zajęcia