CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Kwalifikacje zgodne z międzynarodowymi standardami treningu funkcjonalnego potwierdzone dyplomem z pieczęcią REPS Polska (Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness);

2. Akredytację trenera personalnego oraz dyplom BODYWORK® eksperta ruchu, które dają Ci zdecydowaną przewagę na polskim rynku trenerów i instruktorów;

3. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy na arenie międzynarodowej;

4. Maksymalny wzrost Twojego rozwoju zawodowego;

5. Aktualną wiedzę i umiejętności zgodne z międzynarodowymi standardami treningu i fizjoterapii funkcjonalnej;

6. Pogłębianie swoich kompetencji w przyszłości dzięki weryfikacji rozwoju w oparciu o punkty CPD (Continued Professional Development);

Obejrzyj wideo