CO ZYSKASZ?

title decoration

Szkolenie skupia się nie tylko na czysto metodycznej wiedzy, lecz przede wszystkim praktycznym i skoncentrowanym na atlecie (athlete-centered) podejściu do nauczania motorycznego w środowisku siłowni, klubu sportowego, boiska, a także kliniki rehabilitacyjnej.

Prezentowane techniki nie odnoszą się wyłącznie do sportowców, lecz kierowane są także do pospolitych klientów / pacjentów — postrzeganych jako codziennych atletów (everyday athletes). Z tego powodu duży nacisk kładziony jest na zagadnienia prewencji urazów oraz rehabilitacji sportowej.

Ekspert Ruchu to jedno z najlepszych szkoleń obejmujących zagadnienia treningu motorycznego w Polsce. Stanowi idealny wstęp i rozszerzenie konwencjonalnych kursów akredytacyjnych w tej dziedzinie.

Obejrzyj wideo