LOKOMOTORYKA + PLYOMETRIA

title decoration

* podstawy teoretyczne obu zagadnień

* poruszanie wielokierunkowe – metodyka nauczania

* wykorzystanie lokomocji w treningu prewencyjnym

* bieg wysokich prędkości

* plyometria – metodyka nauczania

* ścieżka progresji treningu plyometrycznego

* wykorzystanie plyometrii w procesie rehabilitacji

 

PROWADZĄCY: MIKOŁAJ MILI