I. WZORCE RUCHOWE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA

moduł dwudniowy, 12h

ZAREJESTRUJ SIĘ!

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (4h)

informacje podstawowe o wzorcach ruchowych / ogólna zasada adaptacji / uniwersalne zasady ruchu / trzy płaszczyzny ruchu / rodzaje sprawności fizycznej / drabinka sprawności fizycznej / mobilność i propriocepcja / stabilność i siła mięśniowa / krajobraz specyfiki ruchu / fundamentalne umiejętności ruchowe (FMS) / poszukiwanie pozycji wzorcowych / funkcjonalny zakres ruchu (FRM).

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (8h)

wzorzec przysiadu i jego drabinka progresji / wzorzec wykroku i jego drabinka progresji / wzorzec pochylenia tułowia i drabinka progresji martwego ciągu / wzorzec trójwyprostu i drabinka progresji biegania / poruszanie się wielokierunkowe i wzorce zwinności / transfery ruchu między wzorcami dolnej części ciała / przygotowanie ruchowe (funkcjonalna rozgrzewka) / transfer kierunków wertykalnych na horyzontalne.

PROWADZĄCY: PAWEŁ KRÓTKI