MODUŁY TEORETYCZNE

 

* informacje podstawowe — stres i przystosowanie (2h)

* informacje podstawowe — zasady nauki motorycznej (1,5h)

* obrazowanie ruchowe — wstęp do analizy ruchu (1,5h)

* obrazowanie ruchowe — ocena funkcjonalna (1h)

* budowanie planów — programowanie i periodyzacja 1 (1,5h)

* budowanie planów — programowanie i periodyzacja 2 (0,5h)