II. WZORCE RUCHOWE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA

moduł dwudniowy, 14h

szkolenie można rozpocząć od II. modułu szkolenia

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h)

modele kontroli motorycznej / kroki milowe treningu siłowego / koordynacja i równowaga / moc, szybkość i reaktywność / cykl skurcz-napięcie / elastyczny stretch / model czynnika stresowego / zasady progresji ćwiczeń funkcjonalnych / dociążenie, przeciążenie i transfer / zdrowie biomechaniczne / prawidłowa postawa ciała / cywilizacyjne zespoły przeciążeniowe i posturalne / czym jest dysfunkcja?

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (8h)

wzorzec pchania ramion i jego drabinka progresji / wzorzec przyciągania ramion i jego drabinka progresji / trening koordynacji i równowagi / techniki aktywacji mm. osłabionych / oddychanie w treningu funkcjonalnym / trening z piłkami lekarskimi / transfer kierunków horyzontalnych na wertykalne.

PROWADZĄCY: PAWEŁ KRÓTKI