PRZYSIAD

title decoration

* dynamiczna adaptacja przysiadu (DNS)

* podstawowe korekcje wzorca przysiadu

* dobór przysiadu pod metodę dźwigania

* specjalne metody przysiadu w rehabilitacji

* programowanie dla hipertrofii i siły maksymalnej

* podstawowe metody kształtowania mocy

* plyometria intensywna obunóż

PROWADZĄCY: PAWEŁ KRÓTKI-BOROWICKI