Struktura szkolenia

title decoration

I. SPOTKANIE ONLINE – MODUŁ TEORETYCZNY (3,5h)

II. MODUŁ – OBRAZOWANIE RUCHOWE I DIAGNOSTYKA (2 dni)

III. MODUŁ – ZAAWANSOWANE METODY TRENINGOWE (2 dni)

IV. MODUŁ – ROZWÓJ MOCY WG KRZYWEJ F/V (2 dni)

V. MODUŁ – MOTORYKA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH (2 dni)

VI. MODUŁ – LOKOMOTORYKA + PLYOMETRIA (2 dni)

VII. MODUŁ – PROGRAMOWANIE + EGZAMIN (3 dni)