CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

title decoration

– rozumieć wielowektorową naturę ruchu i dostosowywać ją do indywidualnych potrzeb Twojego klienta;

– fundamentalnych umiejętności ruchowych dla sprawności funkcjonalnej i używania ich jako pozycji wzorcowych;

– wszystkich regresji i progresji ćwiczeń funkcjonalnych, by eksplorować pełne spektrum ruchu;

– korygować niewydajne wzorce ruchowe i wzmacniać te, których jakość jest optymalna;

– przewidywać efekt treningu siłowego na poziomie poprawy funkcji ruchowej lub zmiany sylwetki ciała;

– integrować ćwiczenia funkcjonalne dzięki zasadzie transferu, by wzmacniać czynności rzeczywiste;

– programować trening funkcjonalny w perspektywie długofalowej;

– zarządzać stresem Twojego klienta i prowadzić trening prewencyjny;