CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

title decoration

* rozumieć wielowektorową naturę ruchu i dostosowywać ją do indywidualnych potrzeb Twojego klienta;

* fundamentalnych umiejętności ruchowych dla sprawności funkcjonalnej i używania ich jako pozycji wzorcowych;

* wszystkich regresji i progresji ćwiczeń funkcjonalnych, by eksplorować pełne spektrum ruchu;

* korygować niewydajne wzorce ruchowe i wzmacniać te, których jakość jest optymalna;

* przewidywać efekt treningu siłowego na poziomie poprawy funkcji ruchowej lub zmiany sylwetki ciała;

* integrować ćwiczenia funkcjonalne dzięki zasadzie transferu, by wzmacniać czynności rzeczywiste;

* programować trening funkcjonalny w perspektywie długofalowej;

* zarządzać stresem Twojego klienta i prowadzić trening prewencyjny;