TERMINY – POZNAŃ

title decoration

MODUŁ I i II (18-20.03.2022)

MODUŁ III (2-3.04.2022)

MODUŁ IV (23-24.04.2022)