STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Specjalizacja funkcjonalna BODYWORK® to cztery intensywne moduły szkoleniowe, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. W każdym ze zjazdów można wziąć udział niezależnie, poza modułem IV który wymaga wcześniejszego uczestnictwa w I-III części kursu. Moduł IV zakończony jest egzaminem REPs, na który składa się 80 pytań testowych oraz zaliczenie praktyczne.

Miejsce szkolenia – WARSZAWA

MODUŁ I (5-6.10.2019) – WZORCE RUCHOWE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

MODUŁ II (26-27.10.2019) – WZORCE RUCHOWE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

MODUŁ III (16-17.11.2019) – WZORCE RUCHOWE TUŁOWIA I ODDYCHANIE;

MODUŁ IV (21-22.12.2019) METODYKA TRENINGU FUNKCJONALNEGO + EGZAMIN ZALICZENIOWY REPs;