STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Specjalizacja funkcjonalna BODYWORK® to cztery intensywne moduły szkoleniowe, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. W każdym ze zjazdów można wziąć udział niezależnie, poza modułem IV który wymaga wcześniejszego uczestnictwa w I-III części kursu. Moduł IV zakończony jest egzaminem REPs, na który składa się 80 pytań testowych oraz zaliczenie praktyczne. Struktura szkolenia wygląda następująco:

I. MODUŁ – WZORCE RUCHOWE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

II. MODUŁ – WZORCE RUCHOWE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

III. MODUŁ – WZORCE RUCHOWE TUŁOWIA I ODDYCHANIE;

IV. METODYKA TRENINGU FUNKCJONALNEGO + EGZAMIN ZALICZENIOWY REPs;