STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Specjalizacja funkcjonalna BODYWORK® to cztery intensywne moduły szkoleniowe, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. W każdym ze zjazdów można wziąć udział niezależnie, poza modułem IV który wymaga wcześniejszego uczestnictwa w I-III części kursu. Moduł IV zakończony jest egzaminem REPs, na który składa się 80 pytań testowych oraz zaliczenie praktyczne.

MODUŁ I – WZORCE RUCHOWE DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

MODUŁ II – WZORCE RUCHOWE GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA;

MODUŁ III – WZORCE RUCHOWE TUŁOWIA I ODDYCHANIE;

MODUŁ IV – METODYKA TRENINGU FUNKCJONALNEGO + EGZAMIN ZALICZENIOWY REPs;