Ładowanie...

scroll-info

  • BASIC PERSONAL TRAINER

SOLIDNY FUNDAMENT

Szkolenie Basic Personal Trainer by BODYWORK® to pierwszy krok w edukacji przyszłych Trenerów Personalnych, których celem jest nauczanie dobrego, rozwijającego ruchu. Jest to kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii czy biomechaniki oraz przegląd podstawowych wzorców ruchowych wraz z ich progresją przy pomocy obciążenia zewnętrznego. Wprowadzimy Cię do świata funkcjonalnej i mądrej pracy z ciałem, opartej na logicznych prawach natury w ujęciu holistycznym. Zapraszamy do świata, gdzie wszystko jest w ciągłym ruchu. Zostań ekspertem ruchu, ale zacznij od podstaw!

 

„Praca z ciałem na podstawowym poziomie nauczania ruchu powinna być logiczna i spójna. Fundamentalna znajomość i zrozumienie struktury, praw biomechanicznych i funkcji, na których opiera się planowanie ruchu stanowi mapę do kreowania mądrego, rozwijającego treningu. Dołączając do tego znajomość narzędzi jakimi może posługiwać się trener personalny, czyni z niego artystę, nie tylko rzemieślnika.”

Aleksandra Kaczmarek – kierownik specjalizacji podstawowej, fizjoterapeuta, trener medyczny.

KALENDARZ SZKOLEŃ BODYWORK®

CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Kwalifikacje zgodne z międzynarodowymi standardami treningu funkcjonalnego potwierdzone dyplomem z pieczęcią REPS Polska (Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness)

2. Tytuł Trenera Personalnego, który będziesz mógł rozwinąć w kierunku pracy funkcjonalnej, a następnie w wybranej specjalizacji (medycznej lub sportowej).

3. Wiedzę i umiejętności, dzięki którym możesz rozpocząć pracę/staż jako trener personalny

4. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy w Polsce i za granicą

5. Aktualną wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnej pracy z Twoimi klientami

Czego się nauczysz?

title decoration

* Patrzenia na ciało jako doskonale skonstruowaną, logiczną maszynę

* Rozumienia naturalnych mechanizmów nim kierujących

* Wprowadzania rozwijającego, mądrego, funkcjonalnego ruchu na poziomie podstawowej aktywności fizycznej

* Planowania treningu spełniającego potrzeby Klienta podstawowego

* Przeprowadzania rozgrzewki funkcjonalnej, sportowej oraz o charakterze medycznym

* Przewidywania efektu treningu w zależności od kierunku działania ruchu

* Nauczania podstawowych wzorców ruchowych wykonywanych z własnym ciężarem ciała

* Progresji wzorców ruchu z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego

* Programowania treningu o charakterze długofalowym

* Integrowania metod treningowych oraz narzędzi do pracy z ciałem

STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na pięć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów oraz egzamin teoretyczno-praktyczny, który odbędzie się na ostatnim zjeździe. Zaliczenie końcowe odbywa się wg standardów egzaminacyjnych międzynarodowego Stowarzyszenia ICREPs, po którym uczestnik kursu otrzymuje tytuł Instruktora Siłowni z akredytacją Stowarzyszenia REPs Polska oraz tytuł Basic Personal Trainer szkoły BODYWORK wraz z certyfikatem poświadczającym zdobyte umiejętności.

MODUŁ I – Anatomia i Biomechanika

MODUŁ II – Fizjologia wysiłku fizycznego

MODUŁ III – Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego

MODUŁ IV – Główne założenia treningu siłowego z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego

MODUŁ V – Integracja i programowanie + EGZAMIN REPs

UCZESTNICY SZKOLENIA

title decoration

Kurs adresowany jest do osób, dla których praca z ciałem poprzez ruch stanowi drogę i cel rozwoju zawodowego, a w szczególności:

– studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz uczelni medycznych

– pasjonatów ruchu

– początkujących instruktorów zajęć grupowych, zwłaszcza fitness i body mind

– fizjoterapeutów i specjalistów leczenia ruchem

CENA SZKOLENIA

BODYWORK® BASIC PERSONAL TRAINER (specjalizacja trenerska):

720 zł / pojedynczy moduł (płatność on-line);

820 zł / pojedynczy moduł (płatność w dniu szkolenia);

2950 zł / cały kurs;

ZAPISZ SIĘ!

BODYWORK® BASIC 

I. ANATOMIA I BIOMECHANIKA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

anatomia funkcjonalna dolnej części ciała (z elementami palpacji układu kostno-mięśniowego);

* anatomia funkcjonalna górnej części ciała (z elementami palpacji układu kostno-mięśniowego);

* płaszczyzny oraz normy zakresów ruchu;

* biomechaniczne podstawy ruchu w ciele człowieka;

* wprowadzenie koncepcji taśm anatomicznych;

– ocena postawy ciała, wzorce zaburzeń posturalnych;

– zasady planowania korekcji w treningu

PROWADZĄCY: Aleksandra Kaczmarek

BODYWORK® BASIC

II. FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

* fizjologia układu mięśniowego i nerwowego;

* wpływ aktywności fizycznej na inne układy i narządy człowieka;

* podstawy metabolizmu podczas wysiłku fizycznego (procesy termoregulacji, przemiany energetyczne);

* fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej (wybrane jednostki chorobowe a wysiłek fizyczny);

* znaczenie aktywności fizycznej w procesie zapobiegania następstwom chorób cywilizacyjnych;

* mobillity – założenia metod, zasadność pracy nad mobilnością w kontekście różnych form aktywności fizycznej i sportowej.

PROWADZĄCY: Aleksandra Kaczmarek

 

BODYWORK® BASIC

III. WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI TRENERA PERSONALNEGO

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Zagadnienia teoretyczne (5h): trener personalny wg koncepcji BODYWORK / profesjonalna obsługa klienta w treningu personalnym / podstawy prawne pracy trenera i etyka w zawodzie / pierwsze spotkanie z klientem (wywiad) / wyznaczanie celów treningowych klienta / genetyka i predyspozycje / rola mózgu w procesie nauczania

Zagadnienia praktyczne: (7h): terminologia ćwiczeń gimnastycznych / karta oceny wzorców ruchu / podstawowe wzorce ruchu / rozgrzewka funkcjonalna / ocena mobilności i stabilności segmentów stawowych / warsztat zajęć grupowych

PROWADZĄCY: Monika Kacprzak / Jakub Basiński

BODYWORK® BASIC

IV. ZAŁOŻENIA TRENINGU SIŁOWEGO Z WYKORZYSTANIEM OBCIĄŻENIA 

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Zagadnienia teoretyczne (5h): pojęcie siły mięśniowej i treningu siłowego / rodzaje siły mięśniowej, siła funkcjonalna i sportowa / progresja wysiłku fizycznego / hipertrofia mięśniowa / systemy energetyczne / najbardziej popularne metody treningowe

Zagadnienia praktyczne: (7h): rozgrzewka typu „on ramp” / technika podstawowych ćwiczeń na maszynach i wyciągach (z wykorzystaniem sztangi: martwy ciąg, wykrok, przysiad, wyciskanie wertykalne i horyzontalne / trening z własnym ciężarem ciała, a ćwiczenia z wolnymi ciężarami) / programowanie ćwiczeń siłowych w treningu personalnym / testy wytrzymałościowe / przykładowe jednostki treningowe / planowanie treningu klienta początkującego

PROWADZĄCY: Monika Kacprzak / Jakub Basiński

BODYWORK® BASIC

V. INTEGRACJA I PROGRAMOWANIE W TRENINGU PERSONALNYM

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Trening personalny dla klienta podstawowego – warsztat / adaptacja i superkompensacja w treningu / wybrane aspekty prewencji urazów.

EGZAMIN

* Egzamin teoretyczny – (75 minut) test jednokrotnego wyboru, 60 pytań testowych, zagadnienia obejmują wszystkie informacje teoretyczne zawarte w skryptach I-IV modułu szkolenia.

* Egzamin praktyczny: (75 minut), 1. Zaprezentowanie rozgrzewki w kierunku danego wzorca ruchu 2. Omówienie wylosowanego wzorca ruchu 3. Zaprezentowanie progresji lub regresji 4. Omówienie najczęściej występujących błędów 5. Zaproponowanie ćwiczenia rozwijającego daną partię mięśniową 6. Ocena komunikacji i sposobu nauczania.

PROWADZĄCY: Aleksandra Kaczmarek / Monika Kacprzak / Jakub Basiński

BODYWORK® BASIC

WARUNKI ZALICZENIA EGZAMINU

* Aby zaliczyć egzamin trzeba uzyskać 65% pozytywnych odpowiedzi w części teoretycznej i praktycznej.

* Pozytywne ukończenie szkolenia daje uczestnikowi dyplom BODYWORK® potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, dyplom BODYWORK® Basic Personal Trainer i akredytację REPs w specjalizacji: instruktor siłowni.

* Zdobycie legitymacji REPs wymaga rejestracji na stronie http://repspolska.pl oraz opłatę w wysokości 100 zł.

Rejestracja

title decoration

Prosimy o rejestrację poprzez nasz kalendarz szkoleń.

REJESTRACJA

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłat.

Podczas rejestracji prosimy o podanie danych osobowych, danych do faktury oraz informacji dodatkowych istotnych dla przebiegu szkolenia.

Warunki uczestnictwa

title decoration

Szkolenie Basic Personal Trainer stanowi fundament wiedzy dla każdej osoby zainteresowanej pracą z ciałem, zarówno swoim, jak i Klienta. Ma ono na celu wprowadzenie podstaw teoretyczno-praktycznych u osób, które są na początku ścieżki kształcenia w kierunku pracy Trenera Personalnego.

Szkolenie to stanowi bazę oraz pierwszą część przygotowań do pracy na stanowisku Trenera Personalnego, po której studenci będą mogli rozwijać swoje umiejętności na kolejnym poziomie jako Funkcjonalny Trener Personalny, a następnie wybrać ścieżkę edukacji w zaawansowanych specjalizacjach BODYWORK® (Trening Medyczny, Trening Sportowy).

NASZ ZESPÓŁ

Jeżeli szukasz w Poznaniu lub Warszawie profesjonalistów, którzy oferują kompleksowe szkolenia z zakresu trenera personalnego lub treningu funkcjonalnego, zgłoś się do nas po dodatkowe informacje. Nasza kadra z chęcią odpowie na Twoje pytania!

Oto zespół prowadzący szkolenie Basic Personal Trainer:

Aleksandra Kaczmarek

title decoration

KIEROWNIK SPECJALIZACJI PODSTAWOWEJ, FIZJOTERAPEUTA, MEDYCZNY TRENER PERSONALNY, SZKOLENIOWIEC

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Ukończyła liczne kursy z zakresu diagnozowania i terapii dolegliwości w obrębie narządu ruchu. Jest certyfikowanym terapeutą metody Kinesiologytaping oraz instruktorem Rekreacji Ruchowej o specjalności Fitness. Od kilku lat zafascynowana pracą metodą Pilates oraz treningiem funkcjonalnym, w których nieustannie pogłębia swoją wiedzę i na bazie których tworzy swoje treningi.

Monika Kacprzak

title decoration

MEDYCZNY TRENER PERSONALNY, INSTRUKTOR PIŁKI RĘCZNEJ, GIMNASTYKI, PŁYWANIA, MANAGER SPORTU, SZKOLENIOWIEC

Tytuł „Medyczny Trener Personalny” zdobyła na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii. Magister AWF w Poznaniu na kierunku „Wychowanie fizyczne”. 13-letni staż gry w piłkę ręczną halową oraz występy w Beach Handball. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z klientem. Jednostki treningowe zawsze dostosowuje do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Specjalizuje się w treningu medycznym, nastawionym na kształtowanie prawidłowej postawy ciała, jego usprawnianie oraz eliminowanie bólu. Dodatkowy aspekt treningów z Moniką, to uzyskanie upragnionej sylwetki. 

Jakub Basiński

title decoration

SPECJALISTA TRENINGU SIŁOWEGO, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO, INSTRUKTOR NARCIARSTWA I WINDSURFINGU, SZKOLENIOWIEC

Trener przygotowania motorycznego, instruktor narciarstwa i windsurfingu. Ukończenie kierunku fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego pozwoliło mu lepiej zrozumieć pracę ludzkiego ciała i utwierdziło go w przekonaniu, że swoją pracę chce wiązać z szeroko rozumianym ruchem. Za główny cel treningu stawia poprawę funkcjonalności i sprawności ciała oraz jego umiejętność do skoordynowanej pracy. Swoje podejście opiera na fundamentach wzorców czynności ruchowych, które odpowiednio wyćwiczone i zakorzenione w ciele tworzą stabilną bazę każdego sportowca. W zależności od typu aktywności fizycznej potrafi dobrać specyficzne metody treningowe, mające przełożenie na poprawę wyników w danej dyscyplinie. Kuba głęboko wierzy w ogromny potencjał każdego ciała i jego zdolność do samoorganizacji – „musimy jedynie dać mu szansę do odpowiedniej ekspresji ruchu”. W naszym Centrum, oprócz treningów prowadzi szkolenia dla przyszłych trenerów przekazując posiadaną wiedzę na temat usprawniania ciała.

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile