CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

title decoration

– rozumieć miejsce treningu medycznego w procesie leczenia oraz jakie kompetencje należą do trenera medycznego (a jakie nie);

– widzieć złożoną i wieloaspektową naturę zdrowia oraz rozpoznawać procesy trwale zaburzające homeostazę;

– obrazować ruch i rozpoznawać zaburzenia podstawowych wzorców ruchowych i asymetrii;

– adresować odpowiednie ćwiczenia korekcyjne, zgodne ze stanem biomechaniki i anatomii powięzi klienta;

– wspierać proces leczenia w wielu jednostkach chorobowych;

– rozpoznawać destruktywny wpływ emocji na ciało oraz pomagać w procesie psychoterapii;

– prowadzić audyt postępowania z pacjentem bólowym;

– tworzyć kompletne programy treningu medycznego oraz wiedzieć kiedy proces terapeutyczny należy zakończyć;