CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

title decoration

* rozumieć miejsce treningu medycznego w procesie leczenia oraz jakie kompetencje należą do trenera medycznego (a jakie nie);

* widzieć złożoną i wieloaspektową naturę zdrowia oraz rozpoznawać procesy trwale zaburzające homeostazę;

* obrazować ruch i rozpoznawać zaburzenia podstawowych wzorców ruchowych i asymetrii;

* adresować odpowiednie ćwiczenia korekcyjne, zgodne ze stanem biomechaniki i anatomii powięzi klienta;

* wspierać proces leczenia w wielu jednostkach chorobowych;

* rozpoznawać destruktywny wpływ emocji na ciało oraz pomagać w procesie psychoterapii;

* prowadzić audyt postępowania z pacjentem bólowym;

* tworzyć kompletne programy treningu medycznego oraz wiedzieć kiedy proces terapeutyczny należy zakończyć;