EGZAMIN SZKOLENIA

Egzamin składa się z 2 części:

* Testu teoretycznego (ok. 60 pytań ABCD) — stacjonarnie.
* Zaliczenia praktycznego z wiedzy na temat zaadaptowania ćwiczeń do danej dysfunkcji.