II. POWIĄZANIA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE

(2 dni, 14h)

* charakterystyka anatomicznych map ciała;
* ocena posturalna z perspektywy powięziowej anatomii człowieka;
* trening poszczególnych połączeń mięśniowo- powięziowych;
* integracja w ujęciu treningu taśmowego;
* charakterystyczne napięcia powiązane z procesem starzenia;
* trening osób starszych;
* trening prawidłowych wzorców w długich łańcuchach funkcjonalnych;

PROWADZĄCA: Małgorzata Muzyka-Kopera