IV. PSYCHODYNAMIKA I TECHNIKI ROZLUŹNIAJĄCE UKŁAD NERWOWY

(2 dni, 14h)

* zależność pomiędzy postawą ciała a stanem umysłu;
* trening postawy zewnętrznej i wewnętrznej;
* wybrane efekty psychodynamiczne na poziomie ciała;
* nauka relaksu;
* trening rozluźniający;
* trening stymulujący układ nerwowy człowieka;
* trening stymulujący oparty na rozwoju naturalnym dziecka;

PROWADZĄCA: Małgorzata Muzyka-Kopera