VI. PROGRAMOWANIE TRENINGU MEDYCZNEGO

(2 dni, 14h)

* drabinka wprowadzania ćwiczeń w konkretnych dysfunkcjach;
* praca z dziećmi i dorosłymi z wadami postawy;
* progresja ćwiczeń w treningu medycznym;
* skuteczność działań trenera medycznego;
+ egzamin zaliczeniowy (teoretyczny i praktyczny);

PROWADZĄCA: Małgorzata Muzyka-Kopera