Uwolnij ruch i zdrowie …

„Medycyna pozbawiona terapii ruchowej przypomina często tabletkę przeciwbólową. Przykładem takiego podejścia jest zbyt wczesna interwencja chirurgiczna, bez próby wyprowadzenia pacjenta ruchem. Ruch bowiem jest siłą życiową, która w ogromnym stopniu determinuje zdrowie nasze i naszych podopiecznych. Uwalniając ruch w ciele naszego klienta nie tylko dotykamy przyczyny wielu problemów mechanicznych, lecz również podnosimy zdrowie psychiczne i odporność na stres.”

– Małgorzata Muzyka-Kopera – kierownik specjalizacji medycznej BODYWORK®, trener medyczny i fizjoterapeuta,
specjalista leczenia ruchem.