STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Specjalizacja medyczna BODYWORK® to sześć intensywnych modułów szkoleniowych, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. W każdym ze zjazdów można wziąć udział niezależnie, poza modułem VI, który wymaga wcześniejszego uczestnictwa w I-V części kursu. Moduł VI zakończony jest egzaminem, na który składa się 60 pytań testowych oraz zaliczenie praktyczne. Struktura szkolenia wygląda następująco:

I. MODUŁ – STABILIZACJA GŁĘBOKA CAŁEGO CIAŁA; (2 dni)

II. MODUŁ – POWIĄZANIA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE; (2 dni)

III. MODUŁ – POWIĘŹ W TRENINGU; (2 dni)

IV. MODUŁ – PSYCHODYNAMIKA I TECHNIKI ROZLUŹNIAJĄCE UKŁAD NERWOWY; (2 dni)

V. MODUŁ – DYSFUNKCJE APARATU RUCHU; (2 dni)

VI. MODUŁ – PROGRAMOWANIE TRENINGU MEDYCZNEGO; (2 dni)