STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Specjalizacja medyczna BODYWORK® to sześć intensywnych modułów szkoleniowych, które odbywają się w formie zjazdów weekendowych. W każdym ze zjazdów można wziąć udział niezależnie, poza modułem VI, który wymaga wcześniejszego uczestnictwa w I-V części kursu. Moduł VI zakończony jest egzaminem, na który składa się 100 pytań testowych oraz zaliczenie praktyczne. Struktura szkolenia wygląda następująco:

I. MODUŁ – STABILIZACJA GŁĘBOKA CAŁEGO CIAŁA;

II. MODUŁ – ŁAŃCUCHY FUNKCJONALNE;

III. MODUŁ – POWIĘŹ I ELASTYCZNOŚĆ;

IV. MODUŁ – PSYCHOSOMATYKA I TRENING ROZWOJOWY DZIECKA;

V. MODUŁ – DYSFUNKCJE APARATU RUCHU;

VI. MODUŁ – METODYKA I PROGRAMOWANIE ĆWICZEŃ MEDYCZNYCH;