TERMINY – POZNAŃ

title decoration

MODUŁ I (01-02.06.2024)

MODUŁ II (29-30.06.2024)

MODUŁ III (3-4.08.2024)

MODUŁ IV (30.08.-01.09.2024)

MODUŁ V (28-29.09.2024)

MODUŁ VI (26-27.10.2024)