CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Profesjonalne kompetencje trenera medycznego potwierdzone dyplomem BODYWORK® z tytułem specjalisty leczenia ruchem;

2. Praktyczną wiedzę, która pochodzi od pionierów terapii ruchowej w Polsce – zgodną z międzynarodowymi standardami treningu medycznego;

3. Bogaty skrypt szkoleniowy, który jest jedynym dostępnym w naszym kraju tak kompleksowym podręcznikiem do terapii ruchowej;

4. Holistyczne spojrzenie na człowieka, jego zdrowie oraz miejsce ruchu w procesie rehabilitacji i leczenia;

5. Możliwość współpracy z innymi profesjami medycznymi, tj. terapeuci manualni, osteopaci czy lekarze celem kontynuacji leczenia w warunkach treningu personalnego;

Obejrzyj wideo