FUNDAMENTALS & STRENGHT TRAINING IN SPORT
I. FUNDAMENTY I TRENING SIŁOWY SPORTOWCA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (4h)

kompetencja ruchowa / przygotowanie do ruchu / aktywacja nerwowo-mięśniowa / protokół RAMP / nauczanie w treningu motorycznym (Coaching Skills) / fundamentalne umiejętności ruchowe (FMS) / zasady korygowania ćwiczeń / zasady i metody rozwijania siły mięśniowej / trening siły mięśni tułowia / kształtowanie systemów energetycznych (ESD).

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (12h)

rozgrzewka przed sesją na siłowni, bieżni lekkoatletycznej i przed grą na boisku / potencjacja postaktywacyjna (PAP) / analiza wideo i technika ćwiczeń fundamentalnych / Front Squat / Back Squat / Overhead Squat / Bench Press / Dead Lift / Romanian Dead Lift (RDL) / Horizontal & Vertical Pull-Push Exercises / Core Training.

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia cześci praktycznej.

PROWADZĄCY: ŁUKASZ KIRSZENSTEIN, szkoleniowiec BODYWORK®, trener przygotowania motorycznego.