FUNDAMENTALS & STRENGHT TRAINING IN SPORT

I. FUNDAMENTY I TRENING SIŁOWY SPORTOWCA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (4h) kompetencja ruchowa / przygotowanie do ruchu / aktywacja nerwowo-mięśniowa / protokół RAMP / nauczanie w treningu motorycznym (Coaching Skills) / fundamentalne umiejętności ruchowe (FMS) / zasady korygowania ćwiczeń / zasady i metody rozwijania siły mięśniowej / trening siły mięśni tułowia / kształtowanie systemów energetycznych (ESD). ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (12h) rozgrzewka przed sesją na siłowni, bieżni lekkoatletycznej i przed grą na boisku / potencjacja postaktywacyjna (PAP) / analiza wideo i technika ćwiczeń fundamentalnych / Front Squat / Back Squat / Overhead Squat / Bench Press / Dead Lift / Romanian Dead Lift (RDL) / Horizontal & Vertical Pull-Push Exercises / Core Training. SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia cześci praktycznej. PROWADZĄCY: ŁUKASZ KIRSZENSTEIN, szkoleniowiec BODYWORK®, trener przygotowania motorycznego.