CENA SZKOLENIA

ASCC BODYWORK® STRENGTH & CONDITIONING COURSE (specjalizacja sportowa):

– 1450 zł / każdy pojedynczy moduł I-IV.;

– 950 zł / moduł V. (Mock Exam);

– 5950 zł / cały program szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje poczęstunek w przerwach kawowych, wodę oraz obiad podczas każdego dnia szkoleniowego.

ZAPISZ SIĘ!