CENA SZKOLENIA

ASCC BODYWORK® STRENGTH & CONDITIONING COURSE (specjalizacja sportowa):

1450 zł / każdy pojedynczy moduł I-IV.;

950 zł / moduł V. (Mock Exam);

6750 PLN 5950 zł / cały program szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje poczęstunek w przerwach kawowych, wodę oraz obiad podczas każdego dnia szkoleniowego.