AKREDYTACJA

title decoration

Szkolenie umożliwia rozszerzenie końcowego dyplomu o międzynarodową legitymację trenerską REPs Polska z poziomu trener personalny (EQF Level 4). Oznacza to, że osiągnięcie prawdziwych kompetencji w zawodzie trenera nie wymaga konwencjonalnej edukacji w obrębie ćwiczeń sylwetkowych i treningu na maszynach.

Ponadto, jeśli pragniesz w przyszłości wyjechać za granicę, nasz dyplom uznawany jest w większości krajów zrzeszonych wokół ICREPS, ponieważ BODYWORK® należy do Rejestru Placówek Akredytowanych:

* https://icreps.org/
* https://repspolska.pl/rejestr-placowek-akredytowanych/