CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Kwalifikacje zgodne z międzynarodowymi standardami treningu funkcjonalnego potwierdzone dyplomem z pieczęcią REPS Polska (Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness)

2. Tytuł Trenera Personalnego, który będziesz mógł rozwinąć w kierunku pracy funkcjonalnej, a następnie w wybranej specjalizacji (medycznej lub sportowej).

3. Wiedzę i umiejętności, dzięki którym możesz rozpocząć pracę/staż jako trener personalny

4. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy w Polsce i za granicą

5. Aktualną wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnej pracy z Twoimi klientami