CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Kwalifikacje zgodne z międzynarodowymi standardami treningu funkcjonalnego potwierdzone dyplomem z pieczęcią REPS Polska (Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness)

2. Certyfikat Trenera Personalnego, który stanowi pierwszy stopień specjalizacji BODYWORK. Po uzyskaniu tytułu Trenera możesz dalej rozwijać się na kierunkach Ekspert Ruchu lub Specjalista Leczenia Ruchem (trening medyczny)

3. Wiedzę, umiejętności i konkretne narzędzia, dzięki którym będziesz mógł rozpocząć pracę z klientem jako trener

4. Umiejętność myślenia o funkcjonowaniu organizmu i łączenia poszczególnych „kropek” w całość, tak aby w sposób elastyczny podchodzić do każdego klienta

5. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy w Polsce i za granicą