Czego się nauczysz?

title decoration

* Patrzenia na ciało jako doskonale skonstruowaną, logiczną maszynę

* Rozumienia naturalnych mechanizmów nim kierujących

* Wprowadzania rozwijającego, mądrego, funkcjonalnego ruchu na poziomie podstawowej aktywności fizycznej

* Planowania treningu spełniającego potrzeby klienta podstawowego

* Przeprowadzania rozgrzewki funkcjonalnej, sportowej oraz o charakterze medycznym

* Przewidywania efektu treningu w zależności od kierunku działania ruchu

* Nauczania podstawowych wzorców ruchowych wykonywanych z własnym ciężarem ciała

* Progresji wzorców ruchu z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego

* Programowania treningu o charakterze długofalowym

* Podstaw żywienia z elementami dietetyki sportowej