Jakub Basiński

title decoration

SPECJALISTA TRENINGU SIŁOWEGO, TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO, INSTRUKTOR NARCIARSTWA I WINDSURFINGU, SZKOLENIOWIEC

Trener przygotowania motorycznego, instruktor narciarstwa i windsurfingu. Ukończenie kierunku fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego pozwoliło mu lepiej zrozumieć pracę ludzkiego ciała i utwierdziło go w przekonaniu, że swoją pracę chce wiązać z szeroko rozumianym ruchem. Za główny cel treningu stawia poprawę funkcjonalności i sprawności ciała oraz jego umiejętność do skoordynowanej pracy. Swoje podejście opiera na fundamentach wzorców czynności ruchowych, które odpowiednio wyćwiczone i zakorzenione w ciele tworzą stabilną bazę każdego sportowca. W zależności od typu aktywności fizycznej potrafi dobrać specyficzne metody treningowe, mające przełożenie na poprawę wyników w danej dyscyplinie. Kuba głęboko wierzy w ogromny potencjał każdego ciała i jego zdolność do samoorganizacji – „musimy jedynie dać mu szansę do odpowiedniej ekspresji ruchu”. W naszym Centrum, oprócz treningów prowadzi szkolenia dla przyszłych trenerów przekazując posiadaną wiedzę na temat usprawniania ciała.