BODYWORK® PERSONAL TRAINER 

I. ANATOMIA POSTURALNA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

– wprowadzenie do anatomii człowieka

– anatomia funkcjonalna kończyny górnej (wraz z palpacją)

– biomechanika kończyny górnej

– anatomia kręgosłupa i klatki piersiowej (wraz z palpacją)

– biomechanika kręgosłupa

– biomechanika klatki piersiowej i fizjologia oddychania

– anatomia miednicy i kończyny dolnej (wraz z palpacją)

– biomechanika kończyny dolnej

– ocena posturalna – wprowadzenie. 

PROWADZĄCA: Aleksandra Kaczmarek