II. PODSTAWY RUCHU CZŁOWIEKA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Teoria:
* mobilność ogólna i funkcjonalne zakresy ruchu
* stretching, mobilność i elastyczność
* metody poprawiania mobilności
* rola i znaczenie rozgrzewki
* rozgrzewka funkcjonalna i RAMP
* podejście staw-po-stawie
* skrzyżowania wg Jandy

Praktyka:
* maksymalne zakresy ruchu
* głęboki przysiad, mobilność ramion OH, rotacja tułowia, hamstringi, zawias biodrowy
* metody obrazowania przesiewowego (warsztat)
* podstawowe metody mobilności aktywnej
* kompleksy ruchowe (integralność metod)
* rozgrzewka w pracy z grupą

PROWADZĄCA: Olga Chmielewska