IV. FUNDAMENTALNE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Teoria:
* podział najważniejszych ruchów człowieka
* wzorce fundamentalne (FMS)

Praktyka:
* wzorce pchania kończyn dolnych
* wzorce bilateralne i unilateralne typu push
* wzorce przyciągania kończyn dolnych
* wzorce bilateralne i unilateralne typu pull
* trening z akcesoriami tj. kij, mini-band, przeciwwaga
* ćwiczenia w zakresach ramion nad głową (overhead, OH)
* pchanie i przyciąganie ramion tj. pompka i odwrócona pompka

PROWADZĄCA: Olga Chmielewska