BODYWORK® PERSONAL TRAINER

III. WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI TRENERA PERSONALNEGO

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Zagadnienia teoretyczne (5h):
– trener personalny wg koncepcji BODYWORK,
– profesjonalna obsługa klienta w treningu personalnym,
– podstawy prawne pracy trenera i etyka w zawodzie,
– pierwsze spotkanie z klientem (wywiad) / wyznaczanie celów treningowych klienta,
– genetyka i predyspozycje / rola mózgu w procesie nauczania.

Zagadnienia praktyczne (7h):
– terminologia ćwiczeń gimnastycznych,
– karta oceny wzorców ruchu,
– podstawowe wzorce ruchu,
– rozgrzewka funkcjonalna,
– ocena mobilności i stabilności segmentów stawowych,
– warsztat zajęć grupowych.

PROWADZĄCY: Monika Kacprzak / Jakub Basiński