BODYWORK® PERSONAL TRAINER

VI. METODYKA I PROGRAMOWANIE TRENINGU PERSONALNEGO

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

– Trening personalny dla klienta podstawowego – warsztat,
– adaptacja i superkompensacja w treningu,
– wybrane aspekty prewencji urazów.

Egzamin teoretyczny: (75 minut),

– test jednokrotnego wyboru, 60 pytań testowych, zagadnienia obejmują wszystkie informacje teoretyczne zawarte w skryptach I-IV modułu szkolenia.

Egzamin praktyczny: (75 minut),

– Zaprezentowanie rozgrzewki w kierunku danego wzorca ruchu,
– Omówienie wylosowanego wzorca ruchu,
– Zaprezentowanie progresji lub regresji,
– Omówienie najczęściej występujących błędów,
– Zaproponowanie ćwiczenia rozwijającego daną partię mięśniową,
– Ocena komunikacji i sposobu nauczania.

 

PROWADZĄCY: Aleksandra Kaczmarek / Monika Kacprzak / Jakub Basiński