BODYWORK® PERSONAL TRAINER

VI. METODYKA I PROGRAMOWANIE TRENINGU PERSONALNEGO

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

– trening personalny dla klienta podstawowego – warsztat
– adaptacja i superkompensacja w treningu
– wybrane aspekty prewencji urazów.

Egzamin teoretyczny: (75 minut)

– test jednokrotnego wyboru, 60 pytań testowych, zagadnienia obejmują wszystkie informacje teoretyczne zawarte w skryptach I-IV modułu szkolenia.

Egzamin praktyczny: (75 minut)

– zaprezentowanie rozgrzewki w kierunku danego wzorca ruchu
– omówienie wylosowanego wzorca ruchu
– zaprezentowanie progresji lub regresji
– omówienie najczęściej występujących błędów
– zaproponowanie ćwiczenia rozwijającego daną partię mięśniową
– ocena komunikacji i sposobu nauczania.

 

PROWADZĄCY: Aleksandra Kaczmarek / Jakub Gdula