VI. PROGRAMOWANIE I PERIODYZACJA TRENINGU

moduł weekendowy: 3 dni (piątek-niedziela), 18h

Teoria:
* programowanie ćwiczeń w ujęciu sprawnościowym
* ujęcie metod hipertrofii i siły w planie treningowym
* główne modele periodyzacji treningu i rehabilitacji
* zmienność w mikrocyklu i mezocyklu treningowym
* podział najważniejszych bloków sesji treningowej
* metody określania powtórzeń w rezerwie (RIR)
* programowanie pod cel określony w czasie

Praktyka:
* klasyfikacja osoby, z którą współpracujemy
* projektowanie gotowych planów treningowych
* dobór optymalnego obciążenia dla danej osoby
* konstruowanie mikrocykli i mezocykli treningowych
* prowadzenie gotowych sesji treningu personalnego
* trening dla sprawności codziennej i dla celów sportowych

PROWADZĄCY: Jakub Gdula